magyar kisebbség
z betű: 7 szerző Zahorán Csaba Történész, az ELTE BTK kelet–európai történelem doktori programjának PhD hallgatója. E–mail: csaba@babylononline.hu
Zahorán Csaba Egy kis Magyarország Nagy-Romániában. Alternatívák a Székelyföldre a két világháború közötti magyar tervezetekben
Patakfalvi Czirják Ágnes;Zahorán Csaba „Románok vagyunk és punktum”. Identitáskonstrukciók és hétköznapi stratégiák a mai Moldovában
Patakfalvi-Czirják Ágnes – Zahorán Csaba Patrióta és állampolgári moldovanizmus között. A 2016-os moldovai elnökválasztások elemzése
Zakota Zoltán mérnök-közgazdász - 1960, Szatmárnémeti. 1985-ben végez a Temesvári Muszaki Egyetem szoftverfejlesztés szakán, majd 1992-ig a szatmárnémeti Samus vállalat rendszerelemzője. 1993-1995 között a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, valamint a New School for Social Research tanfolyamainak hallgatója. 1993-ban a bécsi Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche meghívott kutatója. 1995-től a nagyváradi Sulyok István Református Főiskola, majd a Partiumi Keresztény Egyetem Alkalmazott Tudományok Tanszékének adjunktusa, közben több hazai felsőoktatási intézményben is előad. 1997-1999 között a Pro Európa Liga szatmárnémeti fiókjának ügyvezető igazgatója és projekt menedzsere. Jelenleg a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, valamint az ELTE szociológia szakirányú PhD-programjának hallgatója.
Zakota Zoltán Önálló gazdasági élet kisebbségi létfeltételek közepette?
Zakota Zoltán Centralizáció és provizorátus
Zakota Zoltán A romániai magyarság intézményrendszerének gazdasági feltételeiről
Zala Tamás történész - 1930, Budapest. Tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, valamint az Idegen Nyelvek Főiskoláján végezte. 1959-től a Magyar Nemzet munkatársa. A történelemtudományok kandidátusa.
Zala Tamás Metodikai megjegyzések Bakk Miklós alapszerződés-paradigmák című cikke kapcsán
Zilahi Tibor történész - 1964, Karcag. Bölcsészdiplomáját 1989-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerezte. Kutatási területe: Jugoszlávia 1945 utáni történelme. Jelenleg a József Attila Tudományegyetem társadalomelméleti és kortörténeti gyűjteményének munkatársa.
Zsigmond Barna jogász - 1972, Marosvásárhely. 1996-ban végzett a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Az 1994-95-ös tanévben egy évet a svédországi Uppsalai Egyetemen kutatott. Jelenleg az ELTE-ÁJTK Nemzetközi Jogi Tanszékén doktorandus. Lapunk szerkesztőbizottságának tagja.
Zsigmond Barna A kollektív kisebbségi jogok szükségességéről
Zsigmond Barna Az 1201-es Ajánlás 11. és 12. Cikke és a román-magyar alapszerződés kapcsolata
Zsigmond Barna Rövid hozzászólás a kisebbségi törvénytervezetekhez
Zsigmond Csilla Dalma szociológus - 1975, Keresztvár (Brassó megye). 1998-ban végzett a Babes-Bolyai Tudományegyetem Szociológia szakán. 1998-1999-ben az Erdélyi Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpont munkatársa. Jelenleg az ELTE Szociológiai Intézetének doktorandusa.
Zsigmond Csilla A Petőfi-Schiller Egyetem megjelenítése az országos román sajtóban
Zsigmond Csilla A NATO-terjeszkedés és a koszovói háború a román sajtóban (1999. március 1. - április 30.)
Zsigmond Csilla Dalma Ökológiai katasztrófa vagy véletlen baleset? A ciánszennyeződés romániai sajtóvisszhangja
Zsigmond Csilla Néhány reflexió Bakk Miklós és Székely István-Gergő vitaindítójára
Zsombori Vilmos geofizikus mérnök — 1950, Székelyudvarhely. 1976-ban mérnöki oklevelet szerzett a Bukaresti Tudományegyetemen. Ezt követően 1985-ig geofizikus mérnökként dolgozik a csíkszeredai Geológiai Kutató és Feltáró Vállalatnál, 1985—1996 között a Hargita Megyei Mérésügyi Hivatal vezetője. 1996-tól 2000-ig a Hargita Megyei Tanács alelnöke, 2000-től pedig elnöke. Számos geofizikai és meterológiai tanulmány szerzője.
Zsombori Vilmos — Csutak István A Székelyföld regionális fejlődési esélyei