Jakabffy Elemér AlapítványJakabffy Elemér munkáinak bibliográfiája
1920-1933

(J. E. összeállítása a harmincas években készült emlékiratai függelékeként)

1920. X. 17. Krassó-Szörényi Lapok Múlt és jelen (névtelenül)
1920. X. 28. Krassó-Szörényi Lapok Múlt és jelen (névtelenül)
1920. X. 28. Krassó-Szörényi Lapok A zaguzséni Árpád-szobor (névtelenül)
1920. XI. 4. Krassó-Szörényi Lapok Múlt és jelen (névtelenül)
1920. XI. 7. Krassó-Szörényi Lapok Múlt és jelen (névtelenül)
1920. XI. 14. Krassó-Szörényi Lapok Múlt és jelen (névtelenül)
1920. XI. 21. Krassó-Szörényi Lapok Múlt és jelen (névtelenül)
1920. XII. 2. Krassó-Szörényi Lapok Múlt és jelen (névtelenül)
1920. XII. 9. Krassó-Szörényi Lapok Múlt és jelen (névtelenül)
1920. XII. 19. Krassó-Szörényi Lapok Múlt és jelen (névtelenül)
1920. XII. 23. Krassó-Szörényi Lapok Múlt és jelen (névtelenül)
1920. XII. 29. Krassó-Szörényi Lapok Múlt és jelen (névtelenül)
1921. II. 6. Krassó-Szörényi Lapok Lakáshiány
1921. II. 13. Krassó-Szörényi Lapok Lakáshiány
1921. II. 28. Krassó-Szörényi Lapok A kaszinó ügyéhez (Y jelzéssel)
1921. V. 1. Krassó-Szörényi Lapok Hatósági beavatkozás (Y)
1921. V. 26. Krassó-Szörényi Lapok Gazdasági egyesületünkről (Y)
1921. VI. 2. Krassó-Szörényi Lapok A római katolikus egyházközség közgyűlés (névtelenül)
1921. VI. 9. Krassó-Szörényi Lapok "... és az embereknek ami az embereké..." (Y)
1921. VII. 7. Krassó-Szörényi Lapok A ledöntött szobrokról (Y)
1921. VII. 31. Krassó-Szörényi Lapok Egyházpolitika
1921. VIII. 4. Keleti Újság A pápai nuncius Erdélyben
1921. VIII. 11. Krassó-Szörényi Lapok Szegény Horvai... (Y)
1921. VIII. 18. Krassó-Szörényi Lapok Graezenstein Arthur (névtelenül)
1921. VIII. 25. Krassó-Szörényi Lapok Pontos a vonat és a posta (Y)
1921. X. 5. Krassó-Szörényi Lapok Új csalódás
1921. X. 16. Krassó-Szörényi Lapok Újra csak a gazdasági egyesület (névtelenül)
1921. X. 20. Krassó-Szörényi Lapok Katonasíroknál
1921. X. 23. Krassó-Szörényi Lapok "Új csalódás"
1921. XI. 13. Krassó-Szörényi Lapok Helyzetünk (Dr. J.E.)
1921. XI. 24. Krassó-Szörényi Lapok Visszapillantás (Y)
1921. XI. 27. Krassó-Szörényi Lapok Becsomagolt írások (dr.J.E.)
1921. XII. 1. Krassó-Szörényi Lapok Tévesen címzett levél (dr. J. E.)
1921. XII. 6. Keleti Újság Macchiavelli és a telepesek
1921. XII. 8. Krassó-Szörényi Lapok Az idő pénz (dr. J.E.)
1921. XII. 18. Krassó-Szörényi Lapok Marghiloman
1921. XII. 25. Krassó-Szörényi Lapok A kalendárium (dr. J.E.)
1921. XII. 29. Krassó-Szörényi Lapok Kisebbségi felekezetek iskolái és a kis- és nagyromán állam
1922. I. 15. Krassó-Szörényi Lapok Választói jog és egy kis statisztika
1922. I. 26. Keleti Újság Vajda Voievod Sándorhoz*
1922. I. 29. Krassó-Szörényi Lapok Az iskolaszék (dr. J.E.)
1922. II. 1. Napkelet Az agrárreform telepfosztó rendelkezéseinek erkölcsi alapja*
1922. II. 23. Krassó-Szörényi Lapok Választás előtt
1922. III. 2. Krassó-Szörényi Lapok A jelölés (névtelenül)
1922. III. 9. Krassó-Szörényi Lapok Eredmény
1922. III. 12. Krassó-Szörényi Lapok A lugosi eset (névtelenül)
1922. III. 16. Krassó-Szörényi Lapok Tanítanak a csalódások
1922. III. 19. Krassó-Szörényi Lapok Választások után (névtelenül)
1922. III. 30. Krassó-Szörényi Lapok Faiga-Vasiga
1922. IV. 2. Krassó-Szörényi Lapok Helyes tartózkodás
1922. IV. 6. Krassó-Szörényi Lapok "Egy természettörvény és az emberiség jövője"
1922. IV. 9. Krassó-Szörényi Lapok Programbeszéd egy új választáshoz
1922. IV. 13. Krassó-Szörényi Lapok Egy kis világpolitika
1922. IV. 16. Temesvári Hírlap Apponyitól Cosmáig
1922. IV. 23. Krassó-Szörényi Lapok A Lugosi Jótékony Noegylet félszázados fennállásának emlékünnepe (névtelenül)
1922. V. 4. Krassó-Szörényi Lapok A karánsebesi eset
1922. V. 7. Krassó-Szörényi Lapok Iorga szavaihoz
1922. V. 11. Krassó-Szörényi Lapok A "Karánsebesi eset"-hez
1922. VI. 4. Krassó-Szörényi Lapok Az igazságért
1922. VI. 11. Krassó-Szörényi Lapok Bon voyage
1922. VI. 15. Krassó-Szörényi Lapok Válasz egy levélre a pótilletékekről (Hagepian)
1922. VI. 15. Krassó-Szörényi Lapok Vizsgák a zárdában
1922. VII. 2. Krassó-Szörényi Lapok Nem tudja elképzelni
1922. VII. 27. Krassó-Szörényi Lapok Pártalakításainkhoz
1922. VIII. 3. Krassó-Szörényi Lapok Potemkin-falak
1922. VIII. 5. Keleti Újság Milyen lesz a magyar Szövetség (interv.)
1922. VIII. 17. Krassó-Szörényi Lapok Két név
1922. VIII. 22. Krassó-Szörényi Lapok Szent István napja után
1922. IX. 1. Magyar Kisebbség A román példa
1922. IX. 1. Magyar Kisebbség Agrár-reform és a telepesek (névtelenül)
1922. IX. 7. Krassó-Szörényi Lapok A föld haszna
1922. IX. 10. Krassó-Szörényi Lapok Ha Wekerle élne (névtelenül)
1922. IX. 15. Magyar Kisebbség A román példa
1922. X. 1. Krassó-Szörényi Lapok Levél a cégnek (Hagepian)
1922. X. 1. Magyar Kisebbség A román példa
1922. X. 8. Krassó-Szörényi Lapok Megint a telepesekről
1922. XI. 1. Magyar Kisebbség A koronázás és a demokrácia
1922. XI. 9. Krassó-Szörényi Lapok Ha pártérdek nem volna
922. XI. 15. Magyar Kisebbség Meddo próbálkozások
1922. XII. 1. Magyar Kisebbség Az első negyedév (névtelenül)
1922. XII. 7. Krassó-Szörényi Lapok Lucaciu László
1922. XII. 15. Magyar Kisebbség Tudományosság és nemzeti elfogultság
1922. XII. 24. Aradi Hírlap Bánsági Magyar Párt Arad központtal (interwiew)
1922. XII. 28. Krassó-Szörényi Lapok Philipp Lukhaup
1922. XI.1 - 1923. V. 6.
(1922. 88. sz. - 1923. 36. sz.)
Krassó-Szörényi Lapok A magyar államhatalom végnapjai Krassó-Szörény vármegyében
1923. I. 1. Magyar Kisebbség Meddő próbálkozások
1923. I. 14. Krassó-Szörényi Lapok Müller-Guttenbrunn
1923. I. 21. Krassó-Szörényi Lapok Gondolatok az "Ember tragédiája"-ból (dr. J.E.)
1923. I. 28. Krassó-Szörényi Lapok Hol volt, hol nem volt (Hagepian)
1923. II. 1. Magyar Kisebbség Hattyúdalok
1923. II. 1. Magyar Kisebbség Jegyzet "Seton Watson tanulmánya Erdélyről" című ismertetéshez (dr. J.E.)
1923. II. 15. Magyar Kisebbség Van-e elég föld?
1923. II. 18. Krassó-Szörényi Lapok Magyarul is (névtelenül)
1923. III. 1. Magyar Kisebbség Mi és a civilizált államok
1923. III. 15. Magyar Kisebbség Az alkotmány
1923. III. 18. Krassó-Szörényi Lapok A lugosi Kaszinó ügye
1923. IV. 1. Ellenzék (Kolozsvár) Három határozati javaslat
1923. IV. 1. Krassó-Szörényi Lapok A Kaszinó ügyéhez (névtelenül)
1923. IV. 5. Krassó-Szörényi Lapok Közgyűlés a lugosi Kaszinó épületéhez (névtelenül)
1923. IV. 5. Krassó-Szörényi Lapok Amit lehet és amit nem
1923. IV. 8. Krassó-Szörényi Lapok Élet a kaszinóban (névtelenül)
1923. IV. 15. Magyar Kisebbség Mádéfalvi levél
1923. IV. 19. Magyar Kisebbség A bánáti németség
1923. IV. 19. Keleti Újság (Kolozsvár) Fordulóponton Erdély magyar kisebbségi politikája
1923. V. 1. Magyar Kisebbség A régi telepesek pusztulása
1923. V. 10. Krassó-Szörényi Lapok Lugos
1923. V. 10. Krassó-Szörényi Lapok A katolikus hitélet fellendülése
1923. V. 27. Krassó-Szörényi Lapok A tanító (névtelenül)
1923. VI. 15. Magyar Kisebbség Mit tettünk?
1923. VI. 20. Glasul Minoritatilor Istoria si politica
1923. VI. 28. Krassó-Szörényi Lapok "Glasul Minoritatilor"
1923. VII. 5. Krassó-Szörényi Lapok Bagossy Gyula
1923. VII. 19. Krassó-Szörényi Lapok Polykrates
1923. VIII. 1. Magyar Kisebbség Sorsdöntő agrárreformok
1923. VIII. 2. Krassó-Szörényi Lapok Válasz főtisztelendő Mihail Gaspar esperes úrnak
1923. VIII. 23. Krassó-Szörényi Lapok Szent István napja után
1923. VIII. 30. Krassó-Szörényi Lapok Szobraink
1923. IX. 1. Magyar Kisebbség A kiküldöttek látogatásához
1923. IX. 1. Glasul Minoritatilor Despre partidele minoritare
1923. IX. 2. Krassó-Szörényi Lapok Benes - Metternich
1923. IX. 11. Temesvári Hírlap A svábok ünnepéhez
1923. IX. 20. Krassó-Szörényi Lapok A szülők figyelmébe
1923. IX. 27. Temesvári Hírlap A svábok nemzeti fejlődéséhez
1923. IX. 30. Krassó-Szörényi Lapok Zombory László
1923. X. 1. Magyar Kisebbség Astra és Emke
1923. X. 1. Glasul Minoritatilor Astra si Emke
1923. X. 1. Glasul Minoritatilor Ladislau Zombory
1923. X. 4. Krassó-Szörényi Lapok A telepesek ügyéhez
1923. X. 18. Krassó-Szörényi Lapok Izgató események
1923. X. 27. Krassó-Szörényi Lapok Vendégeinkhez
1923. XI. 1. Magyar Kisebbség Válasz Leonte Moldoveanu kamarai képviselô úrnak
1923. XI. 1. Glasul Minoritatilor Raspuns D'lui deputat Leonte Moldoveanu
1923. XI. 11. Krassó-Szörényi Lapok Jön a király
1923. XI. 11. Krassó-Szörényi Lapok Visszapillantás (J. E.)
1923. XII. 1. Magyar Kisebbség Hogyan fogadják a király intelmeit
1923. XII. 1. Magyar Kisebbség Babb és Leményi püspök levelei
1923. XII. 1. Glasul Minoritatilor Cum s-a primit avertismentul Regelui
1923. XII. 11. Székely Napló (Marosvásárhely) Három millió román
1923. XII. 20. Erdélyi Magyar Naptár Nagyjaink a népről
1923. XII. 25. Temesvári Hírlap A csucsai találkozóhoz
1923. XII. 25. Lugoscher Zeitung Stimmen zur Schulverordnung
1923. XII. 25. Székely Napló (Marosvásárhely) .... És angyalfiául
1923. XII. 28. Újság (Kolozsvár) A tárgyalásokról (interwiew)
1924. I. 1. Magyar Kisebbség Új évi szózat
1924. I. 1. Glasul Minoritatilor Intilnirea de la Ciucea
1924. I. 3. Temesvári Hírlap Egy közös gondolat
1924. I. 6. Krassó-Szörényi Lapok Provokálás vagy bátorság
1924. I. 15. Magyar Kisebbség Sulyok István távozásához
1924. I. 17. Temesvári Hírlap Konkordátumokat kérünk
1924. I. 20. Krassó-Szörényi Lapok Meglepetések
1924. I. 20. Krassó-Szörényi Lapok Erdély statisztikája
1924. II. 7. Krassó-Szörényi Lapok Tisztújítás a róm. kat. hitközségben (névtelenül)
1924. II. 17. Krassó-Szörényi Lapok Egy költségvetés tanulságai
1924. II. 21. Krassó-Szörényi Lapok A lugosi Jótékony Nôegyesület 52-ik évi rendes közgyűlése
1924. II. 28. Krassó-Szörényi Lapok Az új rokon (névtelenül)
1924. III. 1. Magyar Kisebbség Peccatur intra et extra muros
1924. III. 9. Nagyvárad El volt-e ismerve Magyarországon a román nemzeti párt?
1924. III. 15. Magyar Lloyd (Budapest) Lugos gazdasági helyzete
1924. III. 15. Magyar Kisebbség Hol van a Zrínyiek, Rákócziak, Thökölyk bátorsága?
1924. III. 27. Krassó-Szörényi Lapok Szabolcska Mihály
1924. IV. 1. Magyar Kisebbség A szatmár vidéki asszimiláció (névtelenül)
1924. IV. 1. Glasul Minoritatilor La cuvintele lui Krestinksy
1924. IV. 10. Krassó-Szörényi Lapok Krestinksy szavaihoz
1924. IV. 10. Krassó-Szörényi Lapok A telepesek ügyéhez (névtelenül)
1924. IV. 13. Krassó-Szörényi Lapok Reiter Tibor
1924. IV. 15. Magyar Kisebbség Bocsánatot kérünk (névtelenül)
1924. IV. 15. Magyar Kisebbség Burdizmus
1924. V. 1. Magyar Kisebbség A tót nemzeti öntudat fejlődése I.
1924. V. 15. Magyar Kisebbség A tót nemzeti öntudat fejlődése II.
1924. V. 1. Glasul Minoritatilor Burdismul
1924. V. 4. Krassó-Szörényi Lapok Kérelem azokhoz, akiket illet
1924. V. 11. Krassó-Szörényi Lapok A bocsani választáshoz
1924. VI. 1. Magyar Kisebbség Az elhalasztott brassói gyűlés előtt (névtelenül)
1924. VII. 15. Magyar Kisebbség Liceumaink sorsa (névtelenül)
1924. VIII. 1. Magyar Kisebbség Templomrombolás a huszadik században (névtelenül)
1924. VIII. 1. Glasul Minoritatilor Despre impartirea pamintului
1924. VIII. 2. Temesvári Hírlap A nagy évfordulók napja
1924. VIII. 8. Temesvári Hírlap Hol a Magyar Párt? (interwiew)
1924. VIII. 21. Krassó-Szörényi Lapok Szent István szelleme
1924. IX. 1. Magyar Kisebbség Még egyszer liceumaink sorsáról (névtl.)
1924. IX. 1. Magyar Kisebbség Juriga és a csehek
1924. IX. 7. Krassó-Szörényi Lapok A földosztás
1924. IX. 7. Temesvári Hírlap Zsonglőrködés a számokkal
1924. IX. 11. Krassó-Szörényi Lapok Tibiscum I.
1924. X. 2. Krassó-Szörényi Lapok Tibiscum II.
1924. XI. 9. Krassó-Szörényi Lapok Tibiscum III.
1924. XI. 16. Krassó-Szörényi Lapok Tibiscum IV.
1924. XII. 4. Krassó-Szörényi Lapok Tibiscum V.
1924. IX. 15. Magyar Kisebbség Egy félbe hagyott mondat
1924. IX. 18. Krassó-Szörényi Lapok Válaszom az Infratirea-nak
1924. X. 1. Magyar Kisebbség Az emigráció likvidálásáról (dr. J. E.)
1924. X-XII. Glasul Minoritatilor Dl. Iorga si noi
1924. X-XII. Glasul Minoritatilor Tibiscu
1924. X-XII. Glasul Minoritatilor 48 milioane
1924. XI. 1. Magyar Kisebbség 48 millió
1924. XI. 6. Krassó-Szörényi Lapok A hatvan éves bíró
1924. XI. 6. Krassó-Szörényi Lapok Egy érdekes írás
1924. XI. 13. Krassó-Szörényi Lapok Traktorok
1924. XI. 13. Krassó-Szörényi Lapok Az alispáni jelentés (névtelenül)
1924. XI. 15. Magyar Kisebbség Erdélyi nagy szellemek a brassói gyűléshez (névtelenül)
1924. XI. 30. Krassó-Szörényi Lapok Válasz egy levélre
1924. XI. 30. Temesvári Hírlap Iorga és mi
1924. XII. 1. Magyar Kisebbség Mailáth gróf püspök beszédéhez (dr. J.E.)
1924. XII. 4. Krassó-Szörényi Lapok Miklós napján (névtelenül)
1924. XII. 11. Krassó-Szörényi Lapok Egy naptárhoz
1924. XII. 15. Magyar Kisebbség A brassói nagygyűléshez
1925. I. 1. Magyar Kisebbség Az új év küszöbén
1925. I. 1. Glasul Minoritatilor In pragul noului an
1925. I. 1. Glasul Minoritatilor Inainte cu 65 ani
1925. II. 1. Magyar Kisebbség A liberális párt eredményei
1925. II. 1. Magyar Kisebbség Burgenland (névtelenül)
1925. II. 8. Krassó-Szörényi Lapok Jucu ezredes
1925. II. 15. Magyar Kisebbség Petrogalli Oszkár dr.
1925. II. 15. Krassó-Szörényi Lapok "Shtad Teater"
1925. II. 19. Krassó-Szörényi Lapok Jókai
1925. II. 19. Krassó-Szörényi Lapok A lugosi róm. kat. Egyházközség évi közgyűlése (névtelenül)
1925. II. 19. Krassó-Szörényi Lapok A lugosi Jótékony Nőegyesület közgyűlése (névtelenül)
1925. II. 22. Krassó-Szörényi Lapok Hatvanöt év előtt
1925. III. 1. Magyar Kisebbség A nagy eszmék fejlődéséről (A Déván, febr. 1-én tartott előadás)
1925. III. 15. Magyar Kisebbség Az első panasz
1925. III. 19. Krassó-Szörényi Lapok A negyvennyolcas szép tavasz Lugoson (névtelenül)
1925. III. 29. Krassó-Szörényi Lapok Buzsor, Dudás, Redencz és Szilágyi
1925. IV. 1. Magyar Kisebbség Öröm és csalódás
1925. IV. 15. Magyar Kisebbség Nyílt levél Főtisztelendő Kovács Lajos r. k. lelkész úrhoz
1925. IV. 16. Krassó-Szörényi Lapok Igazság és egyenlő elbánás
1925. IV. 15. Magyar Kisebbség Magyar könnyhullatás (dr. J. E.)
1925. V. 1. Magyar Kisebbség A csiki választás
1925. V. 3. Krassó-Szörényi Lapok Figyelő (névtelenül)
1925. V. 14. Ellenzék (Kolozsvár) A csucsai paktum körül (interwiew)
1925. V. 24. Krassó-Szörényi Lapok A két Christophorus körül
1925. VI. 4. Krassó-Szörényi Lapok Figyelő (névtelenül)
1925. VI. 7. Krassó-Szörényi Lapok Szentháromság ünnepén
1925. VI. 7. Krassó-Szörényi Lapok A telepesek ügye a Nemzetek Szövetsége előtt (névtelenül)
1925. VI. 7. Lugoscher Zeitung Das Fest der Dreifaltigkeit
1925. VI. 11. Krassó-Szörényi Lapok A róm. kat. templombúcsú (névtelenül)
1925. VI. 14. Krassó-Szörényi Lapok Úrnapján
1925. VI. 17. Temesvári Hírlap A telepesek ügye a Népszövetség előtt
1925. VI. 28. Krassó-Szörényi Lapok A szubprefektus jelentéséhez
1925. VI. 28. Krassó-Szörényi Lapok Figyelő (névtelenül)
1925. VII. 1. Magyar Kisebbség A külföldi propaganda
1925. VII. 1. Glasul Minoritatilor La declaratia d-lui Petrescu C. Ministru la Berna
1925. VII. 16.
VII. 19, 23, 26,30
VIII. 2, 6, 9,13, 15,20, 27 (folytatásokban)
IX. 3, 6, 17, 20.
Krassó-Szörényi Lapok Az 1790-91-i magyar országgyűlés előzményei Krassó vármegyében
1925. VIII. 1. Magyar Kisebbség Petrescu berni követ nyilatkozatához
1925. VIII. 2. Krassó-Szörényi Lapok Egy kis statisztika
1925. VIII. 23. Krassó-Szörényi Lapok Szent István napja után
1925. IX. 1. Magyar Kisebbség Ferencz József püspök
1925. IX. 10. Krassó-Szörényi Lapok Döntöttek a telepesek ügyében (névtelenül)
1925. IX. 15. Magyar Kisebbség Emberiességből
1925. IX. 20. Brassói Lapok Nyílt levél Iorga Miklós professzor úrhoz
1925. IX. 20. Brassói Lapok Mello Franco megállapításaihoz
1925. X. 1. Glasul Minoritatilor Scrisoare deschisa catre dl. prof. Nicolae Iorga
1925. X. 1. Glasul Minoritatilor La concluziile d-lui Mello Franco
1925. X. 3. Ellenzék (Kolozsvár) Az Ellenzék hivatásáról (interw.)
1925. X. 4. Keleti Újság Válaszom Titulescu vádjaira (inter)
1925. XI. 5. Lugoscher Zeitung Wer ist der Sünder? (interwiew)
1925. XI. 13. Brassói Lapok Beszámoló Genfrol (interwiew)
1925. XI. 22. Szamos (Szatmár) Üdvözlet magyar véreinknek
1925. XI. 26. Krassó-Szörényi Lapok Nem csalogányok, hanem pacsirták kellenek (A szatmári beszéd szövege)
1925. XI. 28. Szabad Szó (Szatmár) Egy reménysugár
1925. XII. 25. Temesvári Hírlap Visszapillantás
1926. I. 1. Magyar Kisebbség Az új év küszöbén
1926. I. 1. Glasul Minoritatilor In pragul noului an
1926. I. 1. Pásztortuz (Kolozsvár) Herczeg Ferenc, a politikai jós
1926. I. 1. Banatul (Temesvár) Hogyan kerültek újra magyarok a Bánságba?
1926. I. 6. Szamos (Szatmár) Egy bemutató
1926. I. 7. Krassó-Szörényi Lapok Figyelő (dr. J. E.)
1926. I. 15. Magyar Kisebbség Csak tovább ezen az úton
1926. I. 17. Krassó-Szörényi Lapok Portarel (névtelenül)
1926. I. 28. Krassó-Szörényi Lapok Rómától Csíkszentmártonig
1926. II. 1. Magyar Kisebbség Az országos Magyar Párt kisebbségi szakosztályának első nyilvános ülése (névtelenül)
1926. II. 4. Krassó-Szörényi Lapok A Magyar Párt megállapodott a kormánnyal (interwiew)
1926. II. 7. Krassó-Szörényi Lapok Lugos város képviselőtestületének választásához
1926. II. 21. Krassó-Szörényi Lapok A választás Lugoson
1926. II. 24. Temesvári Hírlap A községi választások mérlege
1926. III. 1. Magyar Kisebbség Nagy Károly püspök
1926. III. 1. Magyar Kisebbség Községi választások és a Magyar Párt
1926. III. 1. Magyar Kisebbség Hermann Weilenmann: "Die vielsprachige Schweitz" (névtelenül)
1926. III. 1. Glasul Minoritatilor Die erste öffentliche Sitzung der Minder- heiten Section der Ungarischen Landespartei
1926. III. 7. Krassó-Szörényi Lapok Bodor és a Bodorok sorsa
1926. III. 7. Krassó-Szörényi Lapok Egy román nemzeti gimnázium felállításának terve Lugoson és Deák Ferenc javaslata
1926. III. 14. Ellenzék (Kolozsvár) Üzenet Budapestnek
1926. III. 18. Krassó-Szörényi Lapok Bába Imre és a Bába Imrék sorsa
1926. III. 21. Krassó-Szörényi Lapok Mello Franco
1926. III. 28. Krassó-Szörényi Lapok Miniszteri látogatás
1926. IV. 1. Magyar Kisebbség Egy kis elmélkedés
1926. IV. 15. Magyar Kisebbség Ugron István lemondása
1926. IV. 22. Krassó-Szörényi Lapok A "csirkefogó" (Hagepian)
1926. V. 15. Magyar Kisebbség Egyhangú akarásokat és közkatonákat
1926. V. 23. Krassó-Szörényi Lapok Kedves telepes, magyar véreim!
1926. VI. 1. Magyar Kisebbség A választások után
1926. VI. 1. Glasul Minoritatilor Dupa alegeri
1926. VI. 6. Krassó-Szörényi Lapok Kádár Sándor
1926. VI. 10. Krassó-Szörényi Lapok A bálinci telepes tragédiához (névtelenül)
1926. VI. 15. Magyar Kisebbség Vaida-Voievod Sándor kijelentéseihez
1926. VII. 1. Krassó-Szörényi Lapok Húsvéth Emil
1926. VII. 15. Magyar Kisebbség A Magyar Párt mandátumainak igazolásához
1926. IX. 1. Magyar Kisebbség A szervezett nemzetkisebbségek második genfi kongresszusa (névtelenül)
1926. IX. 3. Brassói Lapok A genfi kongresszusról (interwiew)
1926. IX. 15. Magyar Kisebbség Bécsben
1926. IX. 15. Magyar Kisebbség Az állampolgársági jogról (a genfi előadás szövege)
1926. X. 1. Magyar Kisebbség "Úri betyárság"
1926. X. 7. Krassó-Szörényi Lapok "Egy zsidó magyar" (J. E.)
1926. X. 15. Magyar Kisebbség A nagygyűlés
1926. X. Glasul Minoritatilor Rezultatele congresului Partidului Maghiar de la Gheorgheni
1926. X. 24. Krassó-Szörényi Lapok "Jaj szegény lelkének"
1926. X. 28. Krassó-Szörényi Lapok Révai Kelemen
1926. X. 31. Krassó-Szörényi Lapok Levél a kiadóhoz
1926. XI. 1. Magyar Kisebbség Colban Erik látogatásához
1926. XI. 1. Glasul Minoritatilor La vizite de dr. Mr. Erik Colban
1926. XI. 1. Glasul Minoritatilor Pentru ce au denegat colonistii trimiterea delegatilor lor in comisiunea de despagubire?
1926. XI. 8. Brassó Lapok A telepesek ügyében (interwiew)
1926. XI. 10. Brassói Lapok Colban látogatásával kapcsolatban (interw.)
1926. XI. 11. Krassó-Szörényi Lapok Miért tagadták meg a telepesek delegátusaik kiküldését a kártalanító bizottságba?
1926. XI. 15. Staat und Volkstumund II. Band, Berlin Die ungarischen Minoritaten der europaische Minderheitengedanke
1926. XI. 15. Magyar Kisebbség A magyar kisebbségek és az európai kisebbségi gondolat
1926. XI. 18. Krassó-Szörényi Lapok A bukaresti sajtó, a telepesek és egy nyílt kérelem Boldea prefektus úrhoz
1926. XI. 18. Krassó-Szörényi Lapok Wilfan dr. képviselőt szabadlábra helyezték
1926. XI. 20. Déli Hírlap (Temesvár) A reformcsoport mozgalmáról (interwiew)
1926. XI. 21. Krassó-Szörényi Lapok Issekutz Aurél
1926. XI. 24. Déli Hírlap A trónbeszéd és a kisebbségek elismerése (interwiew)
1926. XI. 28. Krassó-Szörényi Lapok Campian Ágoston (névtelenül)
1926. XII. 1. Magyar Kisebbség A király szavaihoz
1926. XII. 1. Magyar Kisebbség Adatok a 46838 sz. rendelethez
1926. XII. 1. Ostland (Nagyszeben) Die Politischen Organisationen der ungarischen Minderheiten und deren Richtlinien
1926. XII. 1. Glasul Minoritatilor Dates concernant l'ordonance No. 46838
1926. XII. 6. Déli Hírlap A magyar kisebbségek és az európai kisebbségi gondolat (inter.)
1926. XII. Krassó-Szörényi Lapok Egy kis polémia Olasz Péter atyával
1926. XII. 22. Ellenzék (Kolozsvár) Van-e ellentét a Magyar Párt és Tornya Gyula között (interwiew)
1926. XII. 23. Hírlap (Szabadka) Európa kisebbségei közös fronton (interw.)
1926. XII. 25. Pásztortuz (Kolozsvár) Megfigyeléseim az utolsó magyar király koronázása alkalmából
1926. XII. 25. Krassó-Szörényi Lapok Emlékezés
1926. XII. 25. Krassó-Szörényi Lapok A Krassó-Szörényi Lapok történetéhez (névtelenül)
1926. XII. 25. Krassó-Szörényi Lapok Van-e nőre szükség a közéletben (Egy november 14-én elmondott beszéd szövege)
1926. XII. 30. Krassó-Szörényi Lapok A mi mérlegünk
1927. I. 1. Magyar Kisebbség A nyolcadik év
1927. I. 1. Magyar Kisebbség Mi van könyvtárainkkal (névtelenül)
1927. I. 1. Magyar Kisebbség Válasz egy figyelmeztetésre
1927. I. 12. Új nemzedék (Budapest) Európa területén harmincöt nemzeti kisebbségi csoport működik (interwiew)
1927. I. 15.
II. 1, 15, III. 1, 15, IV. 1, 15, V. 1, 15, VI. 1, 15 (folytatásokban)
Magyar Kisebbség Adatok a magyarországi románság történetéhez
1927. I. 27. Krassó-Szörényi Lapok Tanügyi helyzetkép a telepesek között
1927. II. 1. Magyar Kisebbség Non licet bovi.... vagy Acheronta movebo
1927. II. 6. Krassó-Szörényi Lapok A rom. kat. egyházközség közgyűlése elé
1927. II. 10. Krassó-Szörényi Lapok A lugosi rom. kat. Egyházközség tisztújító közgyűlése (névtelenül)
1927. II. 15. Magyar Kisebbség Egy költeményhez
1927. II. 20. Krassó-Szörényi Lapok Figyelő (névtelenül)
1927. II. 23. Brassói Lapok Már megint Petrescu Comnen
1927. III. 1. Magyar Kisebbség A balti népek és a magyarok a nemzetkisebbségi érdekek szolgálatában
1927. III. 6. Krassó-Szörényi Lapok Az Országos Magyar Párt határozata a telepesek ügyében (névtelenül)
1927. III. 15. Magyar Kisebbség Ligue Hongroine pour la Societé des Nations dans la Roumanie
1927. III. 22. Erdélyi Hírlap Mi történt a Népszövetségi Ligák Uniója brüsszeli kongresszusán (interwiew)
1927. IV. 1. Magyar Kisebbség Ez is elintézési mód
1927. IV. 8. Székely Napló Megdöbbentő
1927. IV. 15. Magyar Kisebbség A szuperintendens avatásához
1927. IV. 17. Erdélyi Hírlap Az örök példa
1927. IV. 17. Krassó-Szörényi Lapok Lugos város legkeservesebb napjai (névtl.)
1927. IV. 18. Déli Hírlap Húsvéti cikk helyett
1927. IV. 18. 8 Órai Újság (Budapest) A genfi petíciók eredménye (int.)
1927. V. 1. Magyar Kisebbség Mailáth Gusztáv gróf püspök
1927. V. 5. Krassó-Szörényi Lapok Mailáth Gusztáv gróf püspök (A Brassóban elmondott ünnepi beszéd szövege)
1927. V. 12. Krassó-Szörényi Lapok A purifikációs perek az 1849-es évi szabadságharc után vármegyénkben (névtelenül)
1927. V. 15. Magyar Kisebbség Állásom függ attól, megoldom a kérdést vagy sem?
1927. V. 15. Magyar Kisebbség Az államnyelv ismerete a parlamentben (névtelenül)
1927. V. 29. Krassó-Szörényi Lapok Gandhi
1927. VI. 1. Magyar Kisebbség A népszámlálás ügyéhez
1927. VI. 12. Krassó-Szörényi Lapok Az új kormány
1927. VI. 12. Krassó-Szörényi Lapok Boldea Romulus (névtelenül)
1927. VI. 12. Krassó-Szörényi Lapok Figyelő (névtelenül)
1927. VI. 15. Magyar Kisebbség Sorsdöntő elhatározások
1927. VI. 19. Krassó-Szörényi Lapok Végre!
1927. VI. 26. Krassó-Szörényi Lapok Szeverin vármegye magyar választóihoz
1927. VI. 26. Aradi Közlöny Arad város közönségéhez!
1927. VI. 28. Temesvári Hírlap "Józanok legyetek és vigyázzatok" (Az el nem mondott aradi beszéd)
1927. VII. Glasul Minoritatilor Regele Ferdinand (névtelenül)
1927. VII. Glasul Minoritatilor Dupa alegeri
1927. VII. 1. Magyar Kisebbség Éljen a szabad választás
1927. VII. 1. Magyar Kisebbség Adatgyűjtésünk a népszámláláshoz
1927. VII. 3. Székely Napló A magyar történelem
1927. VII. 3. Krassó-Szörényi Lapok Alkosunk láncot
1927. VII. 7. Krassó-Szörényi Lapok A szabad választás
1927. VII. 7. Krassó-Szörényi Lapok Választási csokor (névtelenül)
1927. VII. 10. Krassó-Szörényi Lapok Választások Szeverin megyében (névtl.)
1927. VII. 15. Magyar Kisebbség A választások után
1927. VII. 15. Magyar Kisebbség A kisebbségi blokk-kamarai szavazatszámai és mandátumai (névtelenül)
1927. VII. 30. Aradi Közlöny Az aradi kerület magyar párti választóihoz
1927. VIII. 1. Magyar Kisebbség I. Ferdinand király (névtelenül)
1927. VIII-IX. Glasul Minoritatilor Der dritte Kongress, der Organisierten Gruppen der Nationalen Minderheiten
1927. IX. 1. Magyar Kisebbség A szervezett nemzetkisebbségi csoportok harmadik kongresszusa
1927. IX. 1. Magyar Kisebbség A propaganda iroda működéséhez
1927. IX. 15. Magyar Kisebbség Bevezető sorok a "Keserű panasz"-hoz
1927. IX. Nation und Staat Mussolini, Mello Franco und die "Times"
1927. X. 6. Krassó-Szörényi Lapok Issekutz Aurél látogatásához
1927. X. 15. Magyar Kisebbség Stip figyelmeztet
1927. XI. 1. Magyar Kisebbség "Choux Fleure au beurre fondu "Apponyi"
1927. XI. 15. Magyar Kisebbség Kumanudi P. Costa (névtelenül)
1927. XI. 15. Magyar Kisebbség Lojalitást és bizalmat!
1927. XI. 24. Krassó-Szörényi Lapok Szikra Antal Lénárd
1927. XI. 24. Glasul Minoritatilor Richard Csaki und Carl Tóth
1927. XII. 1. Magyar Kisebbség Richard Csaki és Tóth Károly
1927. XII. 25. Aradi Közlöny Fiat injuria
1927. XII. 26. Déli Hírlap Marx, Lenin, Gandhi világboldogító eszméi és a keresztény szellem
1927. XII. 29. Krassó-Szörényi Lapok Popoviciu György és Sulyok Árpád
1928. I. 1. Magyar Kisebbség A kilencedik év
1928. I. 1. Glasul Minoritatilor Wilfan
1928. I. 5. Krassó-Szörényi Lapok Branisce Valér
1928. I. 12. Krassó-Szörényi Lapok Kardos Lambert születésnapjára
1928. I. 15. Magyar Kisebbség Cenzúra
1928. II. 15. Magyar Kisebbség Görög Joachim
1928. II. 16. Krassó-Szörényi Lapok Egyházmegyei katolikus autonómia felé (névtelenül)
1928. III. 1. Glasul Minoritatilor Unsere Bibliografie
1928. III. 1. Magyar Kisebbség Ferencz József püspök
1928. III. 4. Temesvári Hírlap A kisebbségi blokkról (interwiew)
1928. IV. 1. Magyar Kisebbség A mi bibliográfiánk
1928. IV. 1. Glasul Minoritatilor Observari la constatarea cea mai noua a d- lui Alexandru Vaida
1928. IV. 1. Klingsor (Nagyszeben) Die Ungarische Minderheitenlage in Rumanien und die Entwiklung des Allgemeinen Minderheitengedankes im Jahre 1927
1928. IV. 16. Magyar Kisebbség Szuverenitásféltés (névtelenül)
1928. V. 1. Magyar Kisebbség Megjegyzések Vaida Sándor legújabb megállapításaihoz
1928. V. 1. Glasul Minoritatilor Reflexii la solia Principesei Cantacuzino (névtelenül)
1928. VI. 1. Magyar Kisebbség Cantacuzino hercegnő üzenetéhez (névtelenül)
1928. VI. 1. Glasul Minoritatilor Doua declaratii
1928. VI. 16. Magyar Kisebbség Két nyilatkozat
1928. VII. 1. Magyar Kisebbség A temesvári eredményhez
1928. VII. 1. Magyar Kisebbség Egy plakát (névtelenül)
1928. VII. 16. Magyar Kisebbség Boromissza Péter püspök
1928. VII. 16. Magyar Kisebbség Az illetékesek szíves figyelmébe
1928. VII. 16.
VIII. 1., IX. 1.
Magyar Kisebbség Böngészés évtizedes román lapokban (névtelenül)
1928. VII. 16. Magyar Kisebbség Colban utóda (névtelenül)
1928. VII. 26, 29,
VIII. 2,5,9,12,19,23,26,30
IX. 6,8,13,16,20,23,27,30
Krassó-Szörényi Lapok Az 1848 év eseményei Krassó vármegyében
1928. VIII. 1. Magyar Kisebbség A "cri des peuples" és a nemzetkisebbségek vezéregyéniségei
1928. VIII. 30. Krassó-Szörényi Lapok A szervezett nemzetkisebbségek negyedik kongresszusa elé
1928. IX. 1. Glasul Minoritatilor Der vierte Kongress der organisierten Nationalminderheiten (névtelenül)
1928. IX. 1. Glasul Minoritatilor Reflexii la constatarea d-lui ministru Stelian Popescu
1928. IX. 8. Krassó-Szörényi Lapok J. E. dr. beszéde a szervezett nemzetkisebbségek negyedik genfi kongresszusán
1928. IX. 13. Krassó-Szörényi Lapok Stelian Popescu miniszter úr megállapításaihoz
1928. IX. 16. Magyar Kisebbség A szervezett nemzetkisebbségek negyedik kongresszusa (névtelenül)
1928. IX. 16. Krassó-Szörényi Lapok Pacha Ágoston püspök bérma-útja Karánsebes vidékén (névtelenül)
1928. IX. 29. Krassó-Szörényi Lapok A lugosi r. kat. egyházközség elnökének ünnepi beszéde a nagykárolyi katolikus nagygyűlésen
1928. X. 16. Magyar Kisebbség Döntött a Nagygyűlés (névtelenül)
1928. XI. 1. Magyar Kisebbség Az erdélyi magyarság helyzete nemzetközi vonatkozásaiban
1928. XI. 16. Magyar Kisebbség Az új kormány és a nemzetkisebbségek
1928. XI. Glasul Minoritatilor Noul guvern si minoritatile nationale
1928. XI. 16. Temesvári Hírlap A Magyar Párt politikája Maniu kormányával szemben (interwiew)
1928. XI. 16. Magyar Kisebbség Az erdélyi magyar nők első kongresszusához (névtelenül)
1928. XI. 16. Magyar Kisebbség Jakabffy Elemér dr. előadása az erdélyi nok veszélyeztetett magánjogairól
1928. XII. 1. Magyar Kisebbség December elsején
1928. XII. 1. Magyar Kisebbség A választásokhoz
1928. XII. Glasul Minoritatilor Einiges über den Minderheitenblock
1928. XII. 2. Krassó-Szörényi Lapok Néhány számadat
1928. XII. 7. Erdélyi Hírlap A magyarság választási mérlege
1928. XII. 13. Krassó-Szörényi Lapok Legyen tisztesség, törvényesség és igazság! (nagyváradi programbeszéd)
1928. XII. 16. Magyar Kisebbség Választások után
1928. XII. 23. Krassó-Szörényi Lapok Háromszéki kortesbeszédekből (Hagepian)
1929. I. 1. Magyar Kisebbség A kisebbségi blokk körül
1929. I. 1. Magyar Kisebbség Zaleszki, Stresemann, Briand és a kisebbségek "szent" jogai (névtelenül)
1929. I. 1. Magyar Kisebbség Az 1928. decemberi román parlamenti választások eredményei (névtelenül)
1929. I. 1. Magyar Kisebbség Osvát Kálmán: Erdélyi Lexikon (névtelenül)
1929. I. Glasul Minoritatilor Tapluire in galop
1929. I. 13. Krassó-Szörényi Lapok Lugos város népessége
1929. I. 16. Magyar Kisebbség Gyorstalpalás
1929. II. Glasul Minoritatilor Du droit privé des famme de la Transylvanie
1929. II. 16. Magyar Kisebbség Ügyünk a Népszövetség előtt
1929. III. 16. Magyar Kisebbség Tárgyalás után
1929. III. 28. Brassói Lapok A készülő kisebbségi törvényről (interwiew)
1929. III. 31. Temesvári Hírlap Emlékezéseim Tisza István grófról
1929. IV. Glasul Minoritatilor Saturnalia
1929. IV. 1. Magyar Kisebbség Csend a miniszteri padokon
1929. IV. 16. Magyar Kisebbség Saturnalia
1929. V. 1. Magyar Kisebbség Tekintélyesedünk
1929. V. 16. Magyar Kisebbség Ünneprontás
1929. V. 16. Krassó-Szörényi Lapok Válaszom a "Vointa Noua"-nak
1929. VI. 1. Magyar Kisebbség Három tanuságtétel
1929. VI. Glasul Minoritatilor Le Concordat
1929. VI. 16. Magyar Kisebbség A Konkordátum
1929. VII. Ostland Die besondere Lage der Magyaren in Rumanien
1929. VII. Glasul Minoritatilor "Vine a generatie tinara..."
1929. VII. 2. Temesvári Hírlap Vállvetetten az emberi jogok szabadságharcában
1929. VII. 16. Magyar Kisebbség "Kisebbségi iskolaügy"
1929. VII. 25. Krassó-Szörényi Lapok Meghalt egy "úr" (névtelenül)
1929. VII. 28. Temesvári Hírlap Interpellációm a bánsági telepesek helyzetéről
1929. VIII. 1. Magyar Kisebbség "Jön egy fiatal nemzedék..."
1929. VIII. 4. Temesvári Hírlap Scotus Viator romániai látogatásáról
1929. IX. 1. Magyar Kisebbség Az európai szervezett nemzetkisebbségek ötödik genfi kongresszusa
1929. IX. 5. Krassó-Szörényi Lapok Feri J. Vilmos (névtelenül)
1929. IX. 16. Magyar Kisebbség Magyar delegátusok az ötödik nemzetkisebbségi kongresszuson (névtelenül)
1929. X. Glasul Minoritatilor Schimbarea regentului
1929. X. 1. Magyar Kisebbség Vajon mit tehetek?
1929. X. 16. Magyar Kisebbség Régenstag változás
1929. X. 31. Krassó-Szörényi Lapok A "büszke barát" (J. E.)
1929. XI. 6. Temesvári Hírlap Széchenyi és az új nemzedék
1929. XI. 16. Magyar Kisebbség Dr. Bakker van Bosse asszony
1929. XII. 1. Pásztortűz (Kolozsvár) A nemzettragédiák és a dal
1929. XII. 1. Magyar Kisebbség Szüllő Géza útlevél ügyéhez
1929. XII. 16. Magyar Kisebbség Nagycsulai Csulay Lajos (névtelenül)
1929. XII. 22. Krassó-Szörényi Lapok Az én kortársaim
1929. XII. 25. Déli Hírlap A második étlap
1930. I. 1. Magyar Kisebbség Vegyünk talán példát?
1930. I. 5. Krassó-Szörényi Lapok Megyénk vezetői másfél évszázad alatt (névtelenül)
1930. I. 16. Magyar Kisebbség Helyzetkép bemutatás (névtelenül)
1930. II. 1. Magyar Kisebbség A romániai németek jajszava a külföldi sajtóban (névtelenül)
1930. III. Glasul Minoritatilor Janina
1930. III. Glasul Minoritatilor Reaktionen in Rumanien um den Bericht von Frau Bakker (névtelenül)
1930. III. 2. Krassó-Szörényi Lapok Az "Universul" támadása
1930. I. 1.
II. 1, III. 1, IV. 1,16 V. 1, VI. 1, 16
Magyar Kisebbség A románok politikai múltjából (névtelenül)
1930. IV. Glasul Minoritatilor Constatari din Bazargic
1930. IV. 1. Magyar Kisebbség Janina
1930. IV. 3. Krassó-Szörényi Lapok A róm. kat. egyházközség és az új választások
1930. IV. 16. Magyar Kisebbség Dobrescu rendeletéhez
1930. V. 16. Magyar Kisebbség Bazargic
1930. VI. 16. Magyar Kisebbség II. Károly király (névtelenül)
1930. VII. Glasul Minoritatilor Unsere Meinung über das geplante Pressesekretariat der Kleinen Entente
1930. VII. 1. Magyar Kisebbség Jancsó Benedek (névtelenül)
1930. VII. 1. Magyar Kisebbség Felfogásunk a kisantant sajtótitkárságáról
1930. IX. Glasul Minoritatilor Der sechste Genfer Nationalitaten Kongress
1930. IX. 16. Magyar Kisebbség A szervezett nemzetkisebbségek hatodik kongresszusa
1930. X. 16. Magyar Kisebbség A kormányváltozáshoz
1930. X. 23. Krassó-Szörényi Lapok "Prin noi insine"
1930. X. 26. Krassó-Szörényi Lapok Halottak napja közeleg
1930. X. 30, 31. Keleti Újság Asszimilált nagyok és kicsinyek
1930. XI. 1. Magyar Kisebbség Magyar Nemzetgyűlés
1930. XI. 16. Krassó-Szörényi Lapok Blaskovics, Jakabffy és a Lugoscher Zeitung (névtelenül)
1930. XII. 1. Magyar Kisebbség Bethlen István és Argetoianu
1930. XII. 4. Krassó-Szörényi Lapok Az első magyar ház
1930. XII. 16. Magyar Kisebbség Catuneanu és Cuza professzorok megállapításához
1930. XII. 25. Krassó-Szörényi Lapok Nők a közéletben és a szociális munka terén
1930. XII. 25. Temesvarer Zeitung Widmung eines Führers der Ungarischen Partei
1931. I. Glasul Minoritatilor "Gefahrliche Freunde" oder gefahrlicher Freund?
1931. I. 1. Magyar Kisebbség "Veszedelmes barátok" vagy veszedelmes barát?
1931. I. 1, 16, II. 1. Magyar Kisebbség Régi román lapokból (névtelenül)
1931. I. 16. Magyar Kisebbség A konkordátum és a nemzetkisebbségek
1931. I. 16. Magyar Kisebbség Gondolatok Grosschmid Géza könyvéből
1931. II. Glasul Minoritatilor "Dusmanii tarii noastre"
1931. II. 1. Magyar Kisebbség A magyar kisebbségek együttműködése
1931. II. 16. Magyar Kisebbség "Országunk ellenségei"
1931. II. 16. Magyar Kisebbség Még egy névsor (névtelenül)
1931. II. 16. Magyar Kisebbség Egy és más az európai nemzetkisebbségek vezéregyéniségeirol
1931. II. 22. Krassó-Szörényi Lapok Makay Ágoston (névtelenül)
1931. III. Glasul Minoritatilor Ce s-ar intimpla, daca am prezenta Societatii Natiunilor ordonantele de limba ale d-lui General Ionescu?
1931. III. 1. Magyar Kisebbség Duca programjához
1931. III. 16. Magyar Kisebbség Mi történnék, ha a Ionescu-szerű nyelvrendeleteket a Nemzetek Szövetségének bemutatnánk?
1931. III. 26, 29.
IV. 2,5,9,12,16,19,23,26,30
V. 3,7,10,14,17,21,24,28,31
VI. 4,7,11,14,18,21,25,28
VII. 9,16,19,23,26
VIII. 9,13,30
IX. 3,6,10,13,17,20,24,27
X. 8,11,15,18,22,25
XI. 5,8,12
Krassó-Szörényi Lapok Adatok az 1848. év eseményeihez Krassó vármegyében
1931. IV. Glasul Minoritatilor Febra Iorghista
1931. IV. 1. Magyar Kisebbség A szabadság havában
1931. IV. 16. Magyar Kisebbség Titulescu
1931. IV. 26. Krassó-Szörényi Lapok Nem értjük
1931. V. 1. Magyar Kisebbség Iorga láz
1931. V. Glasul Minoritatilor Wieder vor der Urnen
1931. V. 16. Magyar Kisebbség Váradi Aurél
1931. V. 16. Magyar Kisebbség Ismét az urnák előtt
1931. V. 24. Szamos (Szatmár) Pünkösd napján
1931. VI. Glasul Minoritatilor Die Parlamentswahlen der Iorga Regierung in Rumanien und die ung. Nationalminderheit
1931. VI. Glasul Minoritatilor Die Stimmenzahlen der Ungarischen Partei bei den letzten drei Wahlen (névtelenül)
1931. VI. Glasul Minoritatilor Concluziile datelor statistice electorale
1931. VI. 4. Krassó-Szörényi Lapok A kamarai választások az országban és megyénkben (névtelenül)
1931. VI. 7. Krassó-Szörényi Lapok Tehát választottunk (névtelenül)
1931. VI. 16. Magyar Kisebbség "Választottunk" (névtelenül)
1931. VI. 16. Magyar Kisebbség Következtetések választási számadatokból
1931. VII. Nation und Staat Die Konkordate und die nationalen Minderheiten
1931. VII. 1. Magyar Kisebbség Üzenünk Budapest közművelődési szakbizottságának
1931. VIII. 20. Krassó-Szörényi Lapok Amire a magyar nemes testőrök példája tanít
1931. IX. 1. Magyar Kisebbség A hetedik nemzetkisebbségi kongresszus (névtelenül)
1931. IX. 1. Magyar Kisebbség Pótlás a helyzetjelentéshez (névtelenül)
1931. IX. 1. Magyar Kisebbség Szónoklók és legyilkoltak
1931. IX. Glasul Minoritatilor Der siebente Nationalitaten Kongress (névtelenül)
1931. X. Glasul Minoritatilor Von Bukarest bis Konop
1931. X. 8. Krassó-Szörényi Lapok Berger Anna és a kis Sock fiú
1931. X. 16. Magyar Kisebbség Bukaresttől Konopig
1931. X. 16. Magyar Kisebbség Megbüntetett magyarok (névtelenül)
1931. X. 18. Krassó-Szörényi Lapok A Magyar Párt lugosi tagozatának közgyűlése (névtelenül)
1931. X. 29. Krassó-Szörényi Lapok A lugosi magyarság új megmozdulása (székfoglaló beszéddel) (névtelenül)
1931. XI. 1. Magyar Kisebbség Scotus Viator és a nyugdíjasok (névtelenül)
1931. XI. 1. Magyar Kisebbség A kétlelkű Vaida
1931. XI. 15. Krassó-Szörényi Lapok "Turj és törj előre"
1931. XI. 16. Magyar Kisebbség A Csehszlovákiai Magyar Tudományos Irodalmi és Művészeti Társaság megalakulása (névtelenül)
1931. XI. 29. Krassó-Szörényi Lapok A Státus-gyűlés előzményeihez
1931. XII. 16. Magyar Kisebbség Új napilap Erdélyben
1931. XII. 19. Szamos Levél a szerkesztőhöz
1931. XII. 24. Krassó-Szörényi Lapok A nagy eszmék fejlődése
1931. XII. 25. Szamos Schadeck Gasse nyolc szám alatt
1932. I. 1. Krassó-Szörényi Lapok A magyar kultúra új otthona
1932. I. 31. Krassó-Szörényi Lapok A Gaudagnis-októl a Gvadányi-akig
1932. II. 16. Magyar Kisebbség Iorga, a történelem és a magyar himnusz
1932. III. 1. Magyar Kisebbség Balogh Artúr: A székely vallási és iskolai önkormányzat (névtelenül)
1932. III. 24. Krassó-Szörényi Lapok Csak a tiszta ragyog
1932. IV. 16. Magyar Kisebbség Borbély István dr.
1932. IV. 7. Krassó-Szörényi Lapok Fiatalok és öregek
1932. V. 1. Magyar Kisebbség Mailáth Gusztáv gróf püspök
1932. V. 1. Magyar Kisebbség Egy adat pártunk "antiszemitizmusához" (névtelenül)
1932. V. 5. Krassó-Szörényi Lapok Az új ideológia felé
1932. V. 15. Krassó-Szörényi Lapok A lugosi róm. kat. egyházközség állásfoglalása az Erdélyi Státus ügyében
1932. V. 15. Krassó-Szörényi Lapok Színfoltok Genfről
1932. V. 16. Magyar Kisebbség Fritz László dr. távozásához (névtelenül)
1932. V. 16. Magyar Kisebbség A szervezett nemzetkisebbségek nyolcadik kongresszusa
1932. VI. 12. Krassó-Szörényi Lapok Vaida-Voievod Sándor
1932. VII. 1. Magyar Kisebbség A nyolcadik nemzetkisebbségi kongresszus (névtelenül)
1932. VII. 1. Magyar Kisebbség A romániai magyar kisebbség helyzetváltozása 1931. május óta (névtelenül)
1932. VII. 1. Magyar Kisebbség Ismét egyedül
1932. VII. 14. Krassó-Szörényi Lapok Jakabffy Elemér előadása a bécsi nemzetiségi kongresszuson
1932. VII. 16. Magyar Kisebbség Új helyzet előtt (névtelenül)
1932. VII. 16. Magyar Kisebbség Tegyék a "prin noi insine" helyébe "mi mindég mindenről lekésünk"
1932. VII. 16. Magyar Kisebbség A kisebbségi jogok egyetemesítéséért (névtelenül)
1932. VII. 24. Szamos (Szatmár) Válaszom Baerlein-nak
1932. VII. 28. Krassó-Szörényi Lapok Egy kis számítás a választások után
1932. VII. 31. Szamos Választások után
1932. VII. Glasul Minoritatilor Eine Kleine Berechnung nach den Wahlen
1932. VII. Glasul Minoritatilor Über die Verallgemeinerung der Grundsatze des Nationalitatenrechtes im europaischen Raum
1932. VIII. 1. Magyar Kisebbség A Vaida-kormány 1932. évi parlamenti (kamarai) választása
1932. VIII. 1. Magyar Kisebbség Társadalomtudományi bibliográfia (névtelenül)
1932. IX. 1. Magyar Kisebbség A magunk kis ünnepén (névtelenül)
1932. IX. 16. Magyar Kisebbség Szüllő Géza (névtelenül)
1932. IX. 29. Krassó-Szörényi Lapok Pohárköszöntom a bodófalvi ünnepen
1932. X. 16. Magyar Kisebbség A fiatal román honatya figyelmébe (névtelenül)
1932. X. 16. Magyar Kisebbség A lugosi magyarság és a városi választások (névtelenül)
1932. X. 20. Krassó-Szörényi Lapok Az Országos Magyar Párt lugosi tagozatának évi rendes közgyűlése (névtelenül)
1932. XI. 1. Magyar Kisebbség Ambróczy Andor báró
1932. XI. 16. Magyar Kisebbség A kisebbségi államtitkárság megszüntetéséhez
1932. XII. 1. Magyar Kisebbség Karl C. von Loesch: Das Antlitz des Grenzlande (névtelenül)
1932. XII. 1. Krassó-Szörényi Lapok Döntött városunk magyarságunk
1932. XII. 4. Krassó-Szörényi Lapok Jakabffy Elemér a magyar lista esélyeiről
1932. XII. 15. Krassó-Szörényi Lapok Tények és tanulságok
1932. XII. 29. Szatmári Újság Nemzettragédiák és a dal
1933. I-II. Glasul Minoritatilor Offener Brief an Herrn Schmidt-Rohr
1933. I. 1. Magyar Kisebbség Tíz év után
1933. I. 1. Magyar Kisebbség Mikó Imre: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés
1933. I. 16. Magyar Kisebbség "Contempus Germanerum erga Hungaros"
1933. I. 22. Krassó-Szörényi Lapok A mi internacionálénk
1933. II. 1. Magyar Kisebbség A "fiatalok füzete" elé
1933. III. 9. Krassó-Szörényi Lapok Emlékezés Apponyi Albertről
1933. V. Glasul Minoritatilor Briefwechsel in der Angelegenheit der Satmarer Assimilierten
1933. V. 1. Magyar Kisebbség Készíthetünk-e közös helyzetképet?
1933. V. 14. Krassó-Szörényi Lapok Ki az odúkból!
1933. V. 18. Krassó-Szörényi Lapok Anyák a történelemben
1933. VI. 20. Szatmári Újság Beszámoló beszéd
1933. VII. Nation und Staat (Wien) Die Auseinandersetzung in der Satmarer Frage
1933. VII. 2,6,9 Krassó-Szörényi Lapok Egy és más író és költő volt képviselőtársaimról
1933. VII. 16. Magyar Kisebbség Hatodik nemzetgyűlésünk (névtelenül)
1933. IX. 1. Magyar Kisebbség Jamboree-gondolatok
1933. IX. 26. Keleti Újság -zsidó ellentétek és a magyar kisebbségek állásfoglalása a berni nemzetiségi kongresszuson
1933. IX. 26. Erdélyi Lapok (Nagyvárad) A népszövetségi megbízott közöttünk
1933. IX. 28. Krassó-Szörényi Lapok A lugosi róm. kat. egyházközség évi közgyűlése (névtelenül)
1933. X. 16. Magyar Kisebbség A nemzetkisebbségek IX-ik kongresszusa
1933. X. 22. Temesvári Hírlap A bánsági magyar társadalom múltja
1933. XI. 1. Magyar Kisebbség Értjük Benest és Gogát is (névtelenül)
1933. XI. 1. Magyar Kisebbség A "Magyar Figyelő" furcsa beköszöntője
1933. XI. 9. Krassó-Szörényi Lapok A Magyar Párt lugosi tagozatának tisztújító közgyűlése (névtelenül)
1933. XI. 16. Magyar Kisebbség A mi ügyünk mint az európai politikai próbaköve
1933. XI. 19. Krassó-Szörényi Lapok Az eddig megtartott választások és a Magyar Párt
1933. XI. 23, 26 Krassó-Szörényi Lapok Farkas Pál, Kozma Andor és Herczeg Ferenc mint politikai jósok
1933. XII. 3. Aradi Közlöny Az aradiak döntéséhez
1933. XII. 7. Krassó-Szörényi Lapok 1927-ben és 1933-ban
1933. XII. 12. Szatmári Újság Szatmári programbeszéd
1933. XII. 16. Magyar Kisebbség Eredményeink
1933. XII. 25. Szamos A magyar gránit