Jakabffy Elemér AlapítványBeszámoló a Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjteményének tevékenységéről 2008. június - 2009. január között

Célkitűzéseink

 

A Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjteménye (továbbiakban JEAKGy) célja egyrészt szeminárium- és olvasótermi szolgáltatás (25-30 férőhely), másrészt egy olyan dokumentációs központ, politológiai és jelenkor-történeti háttérintézmény kialakítása, amely a romániai magyar kisebbség történetére, valamint a rendszerváltás utáni időszakra nézve gyűjti és szolgáltatja az információkat kutatóknak és tudományos intézményeknek, civil szervezeteknek. A JEAKGy a kolozsvári magyar társadalomtudományi kutatás és képzés dokumentációs hátterét teremti meg rendszeres kutatási munkamegbeszélések, előadások és továbbképzések szervezésével, valamint kézirattárának, folyóirat-gyűjteményének és társadalomtudományi kézikönyvtárának folyamatos bővítése és kutathatóvá tétele által.

Mivel Romániában nincs olyan intézmény, ahol az 1990 utáni romániai magyar civil és politikai szervezetek közlönyei, illetve a vidéki és központi újságok, hírlapok, folyóiratok egy helyen megtalálhatók volnának, a JEAKGy-ben az 1990 utáni romániai magyar közéleti sajtóból (főleg az 1990-2000 közötti időszakra vonatkozóan) szinte teljes gyűjteményt állítottunk össze. Emellett a romániai és magyarországi sajtótermékek közül is beszereztük a jelentősebb, a JEAKGy gyűjtési körének megfelelő teljes sorozatokat.

A kutatást szolgáló folyamatos Internet-hozzáférés biztosítása mellett a fontosabb kurrens folyóiratok és hírlapok is olvashatók gyűjteményünkben. A Gyűjtemény állománya az Alapítvány székhelyén folyamatosan nyitva tartó olvasóterem számítógépein, illetve honlapunkon böngészhető, emellett 2006 nyarától az Erdélyi Közös Katalógus (EKKA) adatbázisán keresztül is kereshetővé vált (http://ekka.progress.ro/). A székhely egy irodahelyiségből és 25-30 férőhelyes olvasóteremből áll: E helyiségek előadások, nagyobb rendezvények (50 személy) befogadása céljából egybenyithatók.

Nyitvatartás: hét közben 9-19 óra között, szombaton 9-14 óra között. A távolabbról vagy külföldről érkező kutatóknak, előadóknak előzetes bejelentkezés alapján az Alapítvány vendégszobát biztosít.


Tevékenységünkről

 A JEAKGY működése az Szervezeti és Működési Szabályzat szerint és az éves munkaprogram alapján a következőkre terjed ki:

 

A JEAKGY 2005 áprilisában együttműködési szerződést kötött a Romániai Magyar Politológusok Társaságával (POLITEIA) a társadalomtudományi tevékenység fejlesztése és az ezzel kapcsolatos rendezvények számának növelése érdekében, továbbá átfogó háttérkeret biztosítása végett még több kutatócsoport számára.

 

1. Társadalomtudományi rendezvények, előadások 2008-ban:

 A. Előadások a JEA székhelyén

- 2008. január 9.: Deák Ágnes: Önkényuralomtól a neoabszolutizmusig, 1849-1867

- 2008. január 10.: Kövér György: Társadalmi csoportmintázatok és életrajz a magyar társadalomtörténetben

- 2008. március 12.: Ablonczy Balázs: Védkunyhó. Turizmusfejlesztés és nemzetépítés Észak-Erdélyben 1940 és 1944 között

- 2008. március 23.: Szabó József János A magyar királyi honvédség védelmi rendszere a Keleti Kárpátokban 1940-1944 között

- 2008. október 23.: Pakot Levente (történész, ELTE Atelier, Budapest): Család és népesség a 19. századi Székelyföldön. Források és elemzési lehetőségek

- 2008. november 20.: Czoch Gábor (történész, ELTE Atelier, Budapest): Polgárság és nemzeti hovatartozás problémája a 19. század közepén, Magyarországon. Kassa esete

- 2009. január 12.: Bakk Miklós: Politikai közösség és identitás c. kötetének bemutatója. A kötetet Demeter Márton Attila és ifj. Toró Tibor méltatta. A könyvbemutatót a Jakabffy Elemér Alapítvány és a Politeia közösen szervezte.

 Rendezvényeink célközönsége főként a kolozsvári társadalomtudományi szakokon tanuló diákság, valamint az adott előadások témájában érdekelt kutatók.

  

B. A JEA társszervezője a XIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendezvénynek: Tusnádfürdő, 2007. július 15-20.

A JEA rendezésében került sor a következő előadásokra:

  

C. 2007. augusztus 21-24. között került megszervezésre az VI. Szelterszi Társadalomtudományi Tábor. Ez alkalommal a következő programokra került sor:

- A kolozsvári  Kisebbségkutató Intézet szervezésének tapasztalatai - Horváth István

- Kisebbségi magyar közösségek a 20. században c. kötet bemutatása (szerzők, szerkesztők) és vita a kézikönyv vállalkozás(ok) megvalósításáról, felkért hozzászólók: Csergő Zsuzsa, Lőrincz D. József, Peti Lehel, Pozsony Ferenc, Szabó Levente

- A magyar nyelvismeret szintjei a moldvai csángóknál (a Tatros menti székelyes csángók példája alapján) Tánczos Vilmos

- Bemutatkozott a Politikai Elemzők és Újságírók Társasága; a Policy az erdélyi magyar politológiában? (Bognár Zoltán); Terra recognita - Közép-Európai Civil Külpolitikai kezdeményezés - párhuzamos történelmek program (Kiss Balázs, Kollai István, Zahorán Csaba)

- Könybemutató és kritika: Erdélyi Társadalom (Peti Lehel - Tánczos Vilmos); Kriza kiadványok (Pozsony Ferenc - Bárdi Nándor); Az erdélyiség színeváltozása (Egry Gábor - Oláh Sándor); Magyarország-Románia és a nemzetiségi kérdés (Földes György - Stefano Bottoni)

- Valláskutatás perspektívái és megközelítései Erdélyben - Kiss Dénes, Komáromi Tünde, Peti Lehel

- Roma kutatás Erdélyben - Roma kutatások Romániában (Berta Péter Fabian Jakobs, Fleck Gábor, Fosztó               László, Pozsony Ferenc, Toma Stefánia)

- Egyetemfejlesztés - A hivatali látószög tapasztatai (Papp Z. Attila)

- Vita: A magyarországi baloldali identitásközösség építése és a nemzeti problematika - Egry Gábor, felkért hozzászólók: Bárdi Nándor, Székely István, Földes György, Lőrincz D. József, T. Szabó Levente

- Társadalomtörténeti folyamatok - a tudományos megközelítések változása: 1. Lőrincz D. József-Bárdi Nándor - az erdélyi magyar társadalom konstrukció változása; 2. Nagy Mihály Zoltán - Stefano Bottoni - Novák Zoltán: az erdélyi baloldali elitek társadalomképviseleti felfogásának változása; 3. Kiss Tamás - a demográfiai beszédmódok változása

- Könyvbemutató: Magyarhermány kronológiája 1944-1964 (László Márton, Hámori Péter); Sztálin a székelyeknél (Stefano Bottoni - Földes György, Lőrincz D. József); Cammogás (Papp Z. Attila - Gagyi József)

- Filmvetítés és vita: Kriza Borbála: Dübörög a nemzeti rock vitája a szerző részvételével. A beszélgetést vezeti Novák Zoltán.

- Irodalomtörténet-írás és társadalomtörténet. A vitát levezeti Keszeg Anna. Felkért hozzászólók: Szilágyi Márton, Völgyesi Orsolya és T. Szabó Levente

- Magyarságkutatáson túl, Románia nemzetiségei. Meghívottak: Veress Ilka, Kali Kinga - örmények; Gidó Attila - zsidók; Kozák Gyula, Kehl Krisztina - törökök; Peti Lehel - máramarosi ukránok; Olti Ágoston - macedónok

- A tudományos publikációk megjelenítése Erdélyben - vita és helyzetképek: Balázs Imre József - Korunk; Burus Endre - Pro-Print; Ferenczes István - Székelyföld; Szabó A. Töhötöm/Pozsony Ferenc - KJT)

- "Magyarkodás" Amerikában (Papp Z. Attila, Pakot Levente)

- Népi írásbeliség (Keszeg Vilmos - Gagyi József, Szabó Levente)

- Kutatás közben: KSH háztatás vizsgálat Erdélyben (Kapitány Balázs, Kiss Tamás); Kutatás - együttműködés - megjelenítés: konfliktuskezelés (Bárdi Nándor, Papp Z. Attila .)

- Erdélyi társadalomkutatás - kívülről (Csergő Zsuzsa, Fosztó László, Kiss Ágnes)

- Önkormányzati választások Romániában és a magyar helyi politikák (Székely István Gergő, Bognár Zoltán, Márton János, Székely István, Pozsony János Csaba, ifj. Toró T. Tibor)

 

 2. Kutatói programok:

 A JEA adott otthont a Balogh Artúr Szakkollégium munkálatainak is: alapítványunknál négy ösztöndíjas szakkollégista (két történész és két politológus) folytat kutatói tevékenységet. Ezek az egyetemi hallgatók egy tutor szakmai irányítása alatt saját kutatásukon dolgoznak, továbbá vendégtanárok által tartott előadásokon vesznek részt. Koordinátor: D. Lőrincz József.

 

3. BBTE-karok szemináriumai

A BBTE Politikatudományok és kommunikáció tanszékének oktatói: dr. Lőrincz D. József és Szász Alpár Zoltán rendszeresen tartanak előadást, órát, szemináriumot, szakkollégiumi megbeszéléseket és konzultációt az Alapítvány termeiben. Emellett a tanszék meghívására érkezett külföldi előadók is itt tartják meg az előadásukat. Az elmúlt félévben október 20-22, illetve december 8-10 között került sor a kommunikáció szakosok számára meghirdetett vendégelőadásokra (vendégelőadó: Füzi Izabella, Pécsi Tudományegyetem); valamint december 5-6-án a politológus és történelem szakos szakkollégisták, illetve a történelem szakos magiszteris hallgatóknak Bárdi Nándor által tartott előadássorozatra.

Emellett a BBTE Politikatudományi szakos diákjai 2008 első félévében minden második héten előre kijelölt témakörben szerveztek vitát, amelynek a levezetésére és irányítására a tanáraikat kérték fel.

Ugyancsak a BBTE Politikatudományi szakos diákjai szervezésében minden második héten filmvetítésre került sor, ezen alkalmakkor olyan filmeket mutattak be, amelyek egy korszak, bizonyos társadalmi és politikai  berendezkedések, viszonyrendszerek jobb megértését segítették elő.

4. Olvasótermi szolgáltatások

 A 2008/2009-es tanév első félévében ötvennél több diák töltött ki olvasói nyilatkozatot, akik ily módon bekerültek az olvasói nyilvántartásunkba. A diákok jelentős része történész, illetve politológus hallgató, de szociológia, filozófia, filológia, újságíró szakos hallgatók is szép számban veszik igénybe gyűjteményünket.

Gyűjteményünk 4 nagyobb állományra oszlik: könyvek, kéziratok és szakértői anyagok, folyóiratok, valamint a rendszerváltás utáni romániai magyar sajtó részlege. 2008-ban befejeztük az állományunk bevezetését az Erdélyi Közös Katalógus (EKKA) online adatbázisába. 2008 végére gyűjteményünk könyvállománya meghaladta a 3600 tételt, emellett 1029 kézirat és megközelítőleg 300 reader tanulmányozható. Emellett gyűjteményünk gazdag folyóirat-állománnyal rendelkezik: 209 hazai és külföldi periodikából válogathat az érdeklődő. A könyv-, kézirat-, folyóirat- és sajtókatalógusok a www.jakabffy.ro honlapunkon böngészhetők.

 

5. Erdélyi Magyar Adatbank

 I. Folyóiratok

Altera 5-31-es számai elektronikus változatának elkészítése; Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny .pdf változatának elkészítése

 II. Bibliográfiák, repertóriumok

Romániai magyar könyvkiadás bibliográfiája; Romániai Magyar Könyvkiadás repertóriumának adatbázisba való áttétele; Sütő András bibliográfia adatbázisba való áttétele; Látó repertóriumának elkészítése

 III. Térképtárak

Az erdélyi megyék közigazgatási térképei 1332-1968 között

 IV. Irodalmi életművek

Zudor János írói oldalának elkészítése

  V. Romániai Magyar Írók tára:

Az Erdélyi Helikon költői (1928-1944); Martos Gábor: Marsallbot a hátizsákban; Kovács György: Erdélyi; Nagy István: Réz Mihályék kóstolója; Kós Károly: Kalotaszegi krónika; Endre Károly: Versek

VI. Erdélyi Honismereti Tár

B. Nagy Margit: Várak, kastélyok, udvarházak; Entz Géza: Erdély építészete a 11-13. században; Biró József: Erdélyi kastélyok; Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma; Pokoly József: Az erdélyi református egyház történet I-V.; Tolnai Gábor: Erdély magyar irodalmi élete; Gazda Klára: A székely népviselet; Kallós Zoltán (gyűjtötte): Balladák könyve; Faragó-Jagamas: Moldvai csángó népdalok és népballadák; Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában; Szabó Miklós-Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521-1700; Makkai László: Román-magyar közös múlt; Szádeczky Lajos (szerk): Székely oklevéltár VII. kötet; Kós Károly: Népélet és néphagyomány; Kós-Szentimrei-Nagy: Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet; Kós-Szentimrei-Nagy: Szilágysági magyar népművészet; Kós-Szentimrei-Nagy: Kászoni magyar népművészet; Kós Károly: Tájak, falvak, hagyományok; Péntek-Szabó: Ember és növényvilág; Konsza Samu (gyűjtötte): Háromszéki magyar népköltészet; Kós-Szentimrei-Nagy: Moldvai csángó népművészet; Kriza János (gondozta): Vadrózsák