Jakabffy Elemér AlapítványA Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjteményének 2010. január-májusi beszámolója

1. Társadalomtudományi rendezvények, előadások 2010-ben:

- 2010. április 4.: A magyarországi választások értékelése, elemzése. Meghívottak: Szász Alpár Zoltán, Székely István, Bognár Zoltán, A Transindex-szel társszervezésben.

- 2010. november 3.: ProMinoritate folyóirat bemutatója Kósa András László főszerkesztő jelenlétében. A lapszámot Bognár Zoltán Levente politológus mutatja be.

 

2. A 21. Bálványosi Nyári Szabadegyetem társszervezése

Az EMNT-Jakabffy sátorban a 21. Bálványosi Nyári Szabadegyetem keretén belül az alábbi előadásokra került sor:

Kárpát-medencei kastélyok, várak, műemlék templomok örökségvédelme: Hegedűs Csilla (műemlékvédelmi tanácsos, Kulturális Minisztérium, Bukarest), Diószegi László (ügyvezető igazgató, Teleki László Alapítvány, Budapest), Ugron Zsolna (grófnő, Zabola), Mihály Ferenc (restaurátor, Szováta). Moderátor: Gergely Balázs (történész, az EMNT közép-erdélyi régió-elnöke

Elkobzott levéltárak, könyvtárak, műkincsek nyomában - a visszaszolgáltatás helyzete: Nagy Mihály (ügyvezető igazgató, Állami Levéltár), Ősz Sándor Előd (levéltáros, Erdélyi Református Egyházkerület, Kolozsvár), Bernád Rita (levéltáros, Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség). Moderátor: Róth András Lajos (történész, a Haáz Rezső Múzeum ügyvezető igazgatója

Transzparencia, feddhetetlenség, lusztráció - a rendszerváltozás után 20 évvel: Florian Mihalcea (elnök, Temesvár Társaság), Marius Oprea (történész, IICCR elnöke), Ioana Lupea (újságíró, Evenimentul Zilei), Horia Georgescu (főtitkár, ANI). Moderátor: Toró T. Tibor (ügyvezető elnök, EMNT)

Hol van a Kárpát-medencei közszolgálati televízió és rádió?: Boros Zoltán (médiaszakember, Bukarest), Kelemen Attila (projektigazgató, Erdély FM), Szalai Annamária (az ORTT tagja, Budapest), Nagy Zsolt (elnöke, Janovics Jenő Alapítvány, Kolozsvár), Bodzsoni István (újságíró, elnök, Sodalitas Alapítvány, Vajdaság), Maksay Ágnes (szerkesztő - rendező, Kolozsvár), Both Enikő (igazgató, Pátria Rádió, Pozsony), Magyarország külföldi arculata és média-megjelenése: Jonathan Horsman (igazgató, Project Associates). Moderátor: Koncz Attila (Duna Tv)

Jó gazda-e az állam?: Horváth Gergely (vezérigazgató, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.), Szarvas Ferenc (vezérigazgató, Államadósság Kezelő Központ), Marek Matraszek (Lengyelország). Moderátor: Gulyás Kovács Gergely (vezérigazgató-helyettes, Euro One Számítástechnikai Zrt.)

Hogyan tovább erdélyi magyar politika? ifj. Toró Tibor (politológus, egyetemi oktató, Sapientia-EMTE), Székely István (elnök, Jakabffy Elemér Alapítvány), Szász Alpár Zoltán (egyetemi tanár, BBTE), Bakk Miklós (egyetemi oktató, BBTE, az EMEF Autonómia Bizottságának tagja), Orbán Balázs (politológus, önkormányzati képviselő, ügyvezető elnök MPP), Krizmanits József (elnök, Politikai Párbeszéd Társasága). Moderátor: Bognár Zoltán (politológus, BBTE)

Átvilágítás az egyházakban. Módszertan és bizalom: Szabó László (lelkész, Erdélyi Unitárius Egyház), Antal János (külügyi előadótanácsos, KREK), MolnárJános (egyháztörténész, Szeged). Moderátor: Gazda Árpád (újságíró)

Szubszidiaritás és önkormányzatiság a Székelyföldön: Meghívottak a székelyföldi megyei jogú városok megyei tanácsi elnökei és polgármesterei: Borboly Csaba (Hargita megye, RMDSZ), Tamás Sándor (Kovászna megye, RMDSZ), Bunta Levente (Székelyudvarhely, RMDSZ), Antal Árpád (Sepsiszentgyörgy, RMDSZ), Rácz Károly (Kézdivásárhely, MPP). Moderátor: Papp Előd (EMNT alelnök

Népesedés a Kárpát-medencében: Kiss Tamás (szociológus-demográfus, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár), Gyurgyík László (szociológus, Selye János Egyetem, Komárom), Révész Máriusz (országgyűlési képviselő, Budapest), Kósa Ádám (európai parlamenti képviselő, Budapest), Adorjáni Katalin (Életfa Családsegítő Egyesület, Kolozsvár), Bardócz Csaba (református lelkész, Ikafalva), Szatmáry Kristóf (PHD-hallgató, Budapest). Moderátor: Csíki Sándor (elnök, Erdélyi Családszervezetek Szövetsége)

 

3. Kutatói programok:

Az alapítvány otthont ad a történelem szakkollégium megbeszéléseinek, ezen szakkollégium keretén belül hét ösztöndíjas szakkollégista folytat kutatói tevékenységet. Koordinátor: Pál Judit és Hunyadi Attila, Lőrincz D. József és Kiss Ágnes (politológia szakkollégium).

 

4. BBTE-karok szemináriumai

A BBTE Politika, Közigazgatás és Kommunikációtudományi kar oktatói: dr. Lőrincz D. József és Szász Alpár Zoltán rendszeresen tartanak előadást, órát, szemináriumot, szakkollégiumi megbeszéléseket és konzultációt az Alapítvány termeiben. Emellett Bárdi Nándor történész, a BBTE Politika, Közigazgatás és Kommunikációtudományi karának meghívott előadója havi rendszerességgel tartott előadásaira szintén az alapítvány székházában került sor.

 

5. Olvasótermi szolgáltatások

A 2009/2010-es tanév második félévében mintegy negyven, a 2010/2011-es tanév első félévében pedig több mint ötven diák, kutató töltött ki olvasói nyilatkozatot, akik ily módon bekerültek az olvasói nyilvántartásunkba. A diákok jelentős része történész, illetve politológus hallgató, de teológia, pszichológia, szociológia, kommunikáció, filológia, újságíró szakos hallgatók is igénybe veszik gyűjteményünket.

Gyűjteményünk 4 nagyobb állományra oszlik: könyvek, kéziratok és szakértői anyagok, folyóiratok, valamint a rendszerváltás utáni romániai magyar sajtó részlege. 2010-ben folyattuk a beérkezett kötetek bevezetését az Erdélyi Közös Katalógus (EKKA) online adatbázisába. 2010 decemberének végére gyűjteményünk könyvállománya meghaladta a 4000 tételt, emellett 1102 kézirat és megközelítőleg 400 reader tanulmányozható. 235 hazai és külföldi periodikából válogathat az érdeklődő. A könyv-, kézirat-, folyóirat- és sajtókatalógusok a www.jakabffy.ro honlapunkon böngészhetők.

A fentiek mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk különböző, a kutatói munka vonatkozásában fontos elektronikus adatbázisok és elektronikus kiadványok beszerzésére, jelenleg közel 250 e-könyv, és 70 elektronikus adatbázis használható gépeinken (pl. az Arcanum által kiadott DVD-sorozat III. és IV. darabja, amelyek releváns történelmi, családtörténeti és honismereti munkákat tartalmaznak, Az erdélyi fejedelmek oklevelei, illetve a Századok folyóirat teljes adatbázisa).

A Filmtett egyesülettel, a Videopontes stúdióval és a Dunatáj Alapítvánnyal együttműködésben több mint 100, nagyobbrészt erdélyi vonatkozású dokumentumfilmet sikerült hozzáférhetővé tennünk az érdeklődők számára. Sajtóanyagunk pótlása érdekében 2010 második felében elkezdtük a meglévő sajtóanyag újrafeldolgozását, a hiányzó példányok azonosítása céljából. 2010 második felében folytattuk a különböző parlamenti irodákból származó dokumentumok feldolgozását, ennek keretén belül több mint 4500 dokumentum feldolgozására került sor.

 

6. Magyar Kisebbség folyóirat kiadása

2010. április: Megjelent a Magyar Kisebbség Romániai magyar nyelvű nyilvános politikai elemzés c. lapszáma. A téma különböző vontakozásait Bognár Zoltán, Bakk Miklós, Koncz Attila és Toró Tibor tanulmányai mutatják be. A Vitaindító és Fórum rovatban megjelent írások mellett a Műhely rovatban Antonella Capelle-Pogăcean és Nadege Ragaru, Makkai Béla, Miskolczy Ambrus, Nagy István és Seres Attila tanulmányai, a Stúdium rovatban pedig Nagy József írása olvasható. A nacionalizmus problematika különböző vetületeit bemutató Kitekintő rovatunkban három klasszikus szöveget közlünk H. Hale-tól, E. Gellnertől és C. Calhountól.

2010 őszén megjelent a román alkotmány módosításának kérdéskörével foglalkozó lapszám "Államreform, alkotmányreform, közigazgatás" címmel, amelyben a Ioan Stanomir által vezetett bizottság elnöki jelentésének magyar változata mellett jelentős erdélyi jogászok, politikusok reflexiója jelent meg (Fórika Éva, Czika Tihamér, Illyés Gergely, Márton Árpád, Varga Attila, Veress Emőd). Emellett jelen lapszámban magyar nyelven olvashatók a Soros Alapítvány 2010-ben publikált, a "Monitorizarea reformei constituţionale" [Az alkotmányreform monitorizálása] c. projektje keretén belül, jeles román és magyar jogászok, politológusok (Gabriel Andreescu, Bakk Miklós, Lucian Bojin, Valentin Constantin) bevonásával megvalósult kutatási eredmények. Műhely rovatunkban az RMDSZ és a bulgáriai Mozgalom a Jogokért és a Szabadságért fejlődését bemutató tanulmány második, befejező része olvasható Antonela Capelle-Pogăcean és Nadege Ragaru tollából.

 

7. Erdélyi Magyar Adatbank tartalomfejlesztése

- Udvardy Frígyes: A romániai magyar kisebbség kronológiája 2004-2006 (20.771 tétel) adatbázisban való feldolgozása, mutatók szerinti rendezése

- a Kuszálik Péter által összeállított RMDSZ-kronológia (9009 tétel) adatbázisban való feldolgozása és mutatók szerinti rendezése

- az Erdélyi Tudományos Intézet kiadványai közül elkészült az Erdélyi Tudományos Intézet 1940-41-es Évkönyve, Faragó József: Betlehemezők és kántálók Pusztakamaráson, Enyedi György: Gismunda és Gisquardus széphistóriája, Jakó Zsigmond: A gyalui vártartomány urbáriumai, Erdély magyar egyeteme c. kötetek.

- újabb kötetekkel bővült az Erdélyi Honismereti Könyvtár, ezúttal az Erdély öröksége I-X. kötetei, Kővári László: Erdély történelme I-VI. kötete, Mályusz Elemér: Erdély és népei, Marczali Henrik: Erdély története, Matusik János: Erdély külön történelme. Alsóbbrendű iskolák számára, Péntek János - Szabó Attila: Ember és növényvilág, c. kötetek készültek el

- a Régió és kisebbségtörténeti oldalnak a magyarországi nemzetiségi kérdéssel foglalkozó alapkönyvtárába elkészítettük Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez c. kötetét

- bővül a Demográfia digitális szövegtár: Semlyén István: Hétmilliárd lélek, illetve Melegh Attila: Az angolszász globális népesedéspolitikai diskurzusok alakulása a 20. században c. írások elektronikus változatával

- a kutatói oldalakat Borcsa János irodalomtörténész tudományos oldalának elkészítésével bővítettük

- újabb írói oldal elindításához járultunk hozzá Szilágyi Domokos összegyűjtött verseinek és Arany Jánosról írott tanulmányának digitalizálása, a Szilágyi bibliográfia és másodlagos könyvészet elkészítése által.